סרטון על סובלנות.סובלנות היא ערך בסיסי בדמוקרטיה שמאפשר ביטוי לאמונות,דעות והשקפות של אחרים גם כשהם מנוגדות לאלו שלנו. סובלנות דתית היא הכרה בקיום אמונה שאיני מאמין בה ואף מתנגד לה. סובלנות פוליטית היא לאפשר ביטוי לרעיונות פוליטיים מנוגדים לשלי.

מערכים קשורים