על הדברים סביבנו שנראים ברורים מאליהם אך כ"כ לא, כיבוד הורים וערך החיים.מתאים לחט"ע

מערכים קשורים